Giảm nhiều loại phí, lệ phí hàng không

04/10/2022 14:17

Theo Thông tin 59/2022/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không tiếp tục được giảm mạnh. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2022.

Một số loại phí, lệ phí hàng không được áp mức bằng 80% mức phí hiện hành từ 1/10

Cụ thể, phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay sẽ được thu bằng 80% mức thu hiện tại.

Từ ngày 1/1/2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí này sẽ quay trở lại áp dụng theo quy định hiện hành (tại Thông tư số 193/2016 của Bộ Tài chính).

Được biết, theo Thông tư số 193/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ cơ sở thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay và các trang thiết bị lắp trên tàu bay, thiết bị, vật tư tiêu chuẩn, vật tư tiêu hao phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay; cơ sở đào tạo, huấn luyện, giám định, sát hạch, kiểm tra là 20 triệu đồng cho lần đầu tiên.

Mức phí cấp lại do thay đổi nội dung là 15 triệu đồng; Cấp lại do mất, rách, hỏng là 2,4 triệu đồng.

Mức phí thẩm định cấp giấy phép khai thác cơ sở Kiểm soát đường dài (ACC); Trung Tâm Quản lý luồng không lưu (ATFM); Cơ sở Kiểm soát tiếp cận tại sân (APP/TWR); Cơ sở Thông tin dẫn đường giám sát (CNS) là 30 triệu đồng. Mức áp dụng khi cấp lại là 10 triệu đồng.

Mức phí thẩm định cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khác là 15 triệu đồng. Mức phí cấp lại là 5 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại là 20 triệu đồng; Cấp lại do thay đổi nội dung là 15 triệu đồng; Cấp lại do mất, rách, hỏng là 5 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế là 50 triệu đồng; Cấp lại do thay đổi nội dung là 30 triệu đồng và cấp lại do mất, rách, hỏng là 5 triệu đồng…

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay cũng được áp dụng bằng 80% mức thu phí quy định hiện hành.

Cụ thể, phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay (xác định theo giá trị khoản giao dịch đảm bảo tính bằng đồng Việt Nam) có giá trị giao dịch dưới 2,1 tỷ đồng là 1,8 triệu đồng/lần; Giá trị giao dịch từ 2,1 tỷ đồng đến 70 tỷ đồng là 5,4 triệu đồng/lần; Giá trị giao dịch từ trên 70 tỷ đồng đến 280 tỷ đồng là 10 triệu đồng/lần và giá trị giao dịch trên 280 tỷ đồng là 18 triệu đồng/lần.

 

Thong ke